Stöd, hälsa och trygghet

Viktiga förutsättningar för lärande och god utveckling är att känna trygghet, tillhörighet och välmående.

 

Maskrosor på skolgård
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Stöd, hälsa och trygghet

En viktig del i vårt uppdrag är att främja ett tryggt klimat och erbjuda barnen den hjälp och det stöd de behöver för att må bra i skolan och klara av skolarbetet.

Ett övergripande mål är att alla ska uppleva att de lyckas och känna en tilltro till sin egen förmåga. Som hjälp för oss i arbetet finns planer och rutiner att följa i olika sammanhang, men en grundläggande insats görs varje dag i det dagliga mötet med barnen där vi i första hand är närvarande medmänniskor.

Barn på bänk

  • Senast uppdaterad 16 maj 2016