Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Skolråd

Personalrum

Ängbyskolans skolråd är ett forum för diskussioner och samverkan mellan skolpersonal och föräldrar. Syftet är att stärka samarbetet och dialogen mellan skola och hem för att alla vuxna gemensamt ska kunna ge barnen bra förutsättningar för att må bra och utvecklas. Stor vikt läggs vid frågor som rör elevernas hela tillvaro, både i skolan och på fritiden.

Protokoll upprättas vid varje tillfälle.

Skolrådet träffas två gånger per termin. 

  • Senast uppdaterad 27 nov 2018