Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Fritids

Fritidsschema

Avdelningar

Igelkotten

Omsorg för barn i förskoleklass. 
0725-65 32 74

Bävern

Omsorg för barn i år 1.
0725-58 51 42

Ugglan

Omsorg för barn i år 2.
0704-34 73 68

Grävlingen 

Omsorg för barn i år 3.
0727-32 46 80

 

Tider

Ängbyskolan erbjuder omsorg från kl 6.30 och fram till kl 17.30.
Mellanmål serveras i matsalen kl 14.00-15.00. 

Öppning och morgonfritids 

Från kl 6.30 till kl 8.00 erbjuds omsorg på Bävern för barn som är inskrivna på fritids. Ingång vid matsalen.

Efter kl 8.00 är barn i år 1-3 ute på gården och barn i förskoleklass är i förskoleklassens lokaler.

Mellan kl 8.00 och kl 8.30 finns personal utanför matsalen och på gården där år 1-3 har sina klassrum, för att ta emot barn som lämnas.

Stängning

Ungefär kl 16.30 samlas barn från alla avdelningar på Bävern. Fritids stänger kl 17.30.

 

Beskrivning av verksamheten

Varje avdelning samarbetar med skolan för att ge barnen en väl avvägd och balanserad dag från morgon till eftermiddag. De flesta fritidspedagogerna arbetar som "samverkanslärare" i klasserna under skoltid. Det innebär att de är med barnen under hela dagen och fungerar som en länk mellan skola och fritids. Det sättet att jobba gör att barnen nästan hela tiden har tillgång till en "känd" pedagog och vi menar att det stärker känslan av trygghet som är en viktig grund för välbefinnande och trivsel. Vi vill att barnen på Ängbyskolan ska känna att de är en del av en större gemenskap och att vi värnar om varandra.

Vi vill inspirera barnen till att leka och därigenom träna den kreativa och sociala förmågan, utveckla fantasin och tänka självständigt. Vi försöker också erbjuda en mångfald av aktiviteter där barnen kan använda alla sinnen, samspela, skapa och utforska. En dag i veckan har vi ”slöjdfritids” med slöjdlärarna, då barnen kan välja mellan textil- och träslöjd.

Vi vill ge barnen en hälsosam tillvaro och erbjuder därför många tillfällen till rörelse både inomhus och utomhus. Idrottssalen använder vi ofta.  

Utanför Bävern (matsalsentrén) hänger närvarolistor där barn i år 1-3 anmäler sig själva när de kommer till fritids och när de går hem. Det är ett led i att träna på att ta eget ansvar.

Vi serverar ett nyttigt mellanmål, samt frukt till de barn som är kvar sent på dagen.

 

  • Senast uppdaterad 16 sep 2019