Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

  1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
  2. Mina kontaktuppgifter
    Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
  3. eller avbryt

Förskoleklass

Barn håller i frukt


Ängbyskolans förskoleklass

Förskoleklassens verksamhet ska skapa förutsättningar för en smidig övergång från förskola till skola.

Barnens medvetenhet om sig själva ska stärkas och vi tar tillvara sexåringarnas vetgirighet och lust att lära.

Enligt Lgr11 ska den samlade pedagogiska verksamheten sträva efter att ge varje barn möjlighet att

  • Lägga grunden till en bra skolstart.
  • Få eleverna att känna sig trygga i sig själva och i grupp.
  • Eleverna ska accepteras för den de är och ska lära sig respektera sina kamrater och vuxna.
  • Stärka elevernas självkänsla

Våra öppettider är 06.30-17.30. 

  • Senast uppdaterad 22 nov 2017