Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Jobba som vikarie

När ordinarie personal är frånvarande kan det bli aktuellt att anlita vikarie om vi inte löser situationen själva.

Vi har inga formella krav på att vikarier ska ha behörighet eller erfarenhet av yrket. Personlig lämplighet, flexibilitet och tillgänglighet kan vara mer avgörande för vem vi anlitar. En person som klarar uppdragen bra anlitar vi gärna fler gånger.

Innan vi kan anlita någon måste vi ha sett ett aktuellt utdrag ur polisens belastningregister. Till höger finns länk till polisens webbplats.

 

Intresserad av att jobba som vikarie på Ängbyskolan?

Välkommen att kontakta skoladministratör Rebecka Snöbohm, kontaktuppgifter finns till höger.

Att tänka på:

 • Skaffa utdrag ur polisens belastningsregister. Till höger finns länk till polisens webplats, angående blankett för att begära utdrag. Observera att det ska vara blankett avsedd för personer som erbjudits arbete i skola eller skolbarnsomsorg.
 • Vi kan behöva vikarier i alla våra verksamheter: förskoleklass, skola och fritidshem. Ibland även lokalvård.
 • Oftast behövs vikarier med kort varsel och vi tar kontakt på morgonen den dag det gäller. Ibland är personalens frånvaro planerad i förväg och då kan vi boka vikarier i god tid.
 • Vi kan behöva vikarier hela dagar eller delar av dagar.
 • Lektioner börjar kl 8.30 och pågår som längst till kl 14.30.
 • Fritidshemmet är öppet till kl 17.30.
 • Det kan ingå i jobbet att vara utomhus längre stunder alla årstider.
 • I uppgiften ingår ständigt att vara en god vuxen förebild och att kunna bemöta många barn samtidigt på ett bra sätt.

 

 • Senast uppdaterad 27 feb 2019