Ängbyskolan

På Ängbyskolan kombineras lång och beprövad erfarenhet med moderna digitala verktyg.

Barn hoppar hopprep
Synpunkter & klagomål

Hjälp oss att bli bättre - säg vad du tycker!

Ibland vill man klaga, ibland vill man berätta när något är bra.

Framför gärna dina synpunkter till kommunen. Vare sig du är nöjd eller missnöjd är det viktigt för oss att du berättar det. Dina synpunkter, stora som små, är viktiga i vårt utvecklingsarbete. De kan hjälpa till att ge bättre service till kommuninvånarna.

Din synpunkt eller klagomål blir offentlig handling.

Läs om hur vi tar om hand dina synpunkter eller ditt klagomål.

 1. Skriv kort ner de synpunkter, förslag eller klagomål du har:
 2. Mina kontaktuppgifter
  Lämna fälten tomma om du vill vara anonym.
 3. eller avbryt

Om vår skola

Ängbyskolan är en kommunal skola för förskoleklass upp till skolår 6 samt fritidshem. Läsåret 2017/2018 har skolan ca 320 elever, fördelade på en förskoleklass, tre klasser i år 1 och två klasser vardera i år 2 till 6.

Totalt jobbar ca 45 personer på skolan. Förutom pedagoger och rektor finns skoladministratör, vaktmästare, lokalvårdare och bespisningspersonal. Skolsköterska, kurator och psykolog är på skolan vissa tider i veckan. Muggar

 

Ängbyskolans värdegrund

Vi har sammanfattat skolans värdegrund i fyra ord:

Tygghet - Respekt - Gemenskap - Ansvar

Alla som arbetar i skolan ska

 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen.
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor
 • aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt

Värdegrund

 

 

Ängbyskolans vision

”Skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas maximalt både kunskapsmässigt och som människor utifrån sina egna förutsättningar.”

Vi vill

 • att eleverna på Ängbyskolan ges möjlighet att utvecklas maximalt inom alla kunskapsområden utifrån sina egna förutsättningar.
 • att elever och personal är förebilder för vår värdegrund: trygghet, respekt, gemenskap, ansvar.
 • att alla elever utvecklas i samspelet med andra människor, tränas på att samarbeta och lär sig att hantera konflikter.
 • att alla elever känner tilltro till den egna förmågan och utvecklar ett gott självförtroende.
 • att all personal visar tilltro till elevernas förmåga samt har tydliga förväntningar på att de kommer att lyckas. 

Barn och vinterträd

 

 • Senast uppdaterad 21 nov 2017